กีฬาปาริชาตเกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ปีการศึกษา 2561
ที่โรงเรียนจำนวน
1รร.ปากกรานพิทยา
2รร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
3รร.ท่าช้างวิทยาคม
4รร.บ้านแพรกประชาสรรค์
5รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
6รร.อุดมศีลวิทยา
7รร.อยุธยาวิทยาลัย
1
8รร.บางปะหัน
9รร.มหาราช (ประชานิมิต)
10รร.บางบาล
11รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์
12รร.อยุธยานุสรณ์
13รร.วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
14รร.อุทัย
67
15รร.หนองน้ำส้มวิทยาคม
16รร.บางไทรวิทยา
17รร.บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)
18รร.บางปะอิน
19รร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
20รร.ท่าเรือ(นิตยานุกูล)
21รร.ท่าหลวงวิทยานุกูล
22รร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"
23รร.บางซ้ายวิทยา
24รร.ผักไห่(สุทธาประมุข)
25รร.ลาดชะโดสามัคคี
26รร.วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
27รร.เสนา"เสนาประสิทธิ์"
28รร.สาคลีวิทยา
29รร.ลาดงาประชาบำรุง
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น
68
ขอบคุณ ท่าน ผอ.โรงเรียนบ้านแพรก มอบเครื่องดื่มเป็นขวัญและกำลังใจให้ประธานผู้ตัดสินฟุตบอล สนามอุดมศิลป
เจ้าหน้าที่เข้าระบบ
User :
Pass :
แบบรายงานการแข่งขัน
รายการการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
แบบลงชื่อคณะกรรมการตัดสิน
แบบลงชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
แบบลงชื่อรับรองรายงานผลการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตร
แบบประเมิน
กีฬาปาริชาตเกมส์ ๖๑
ติดต่อศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนอุทัย
11 ม.1 ต.อุทัย อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์: 035-356508 fax: 035-356241

Counter: hit counter
วัตถุประสงค์
  เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปีการศึกษาของศูนย์ฯ และจัดทำระบบข้อมูลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลต่างๆอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารการแข่งขัน
Webmaster: Sarayut homchoo