ผู้ปกครองติดตามสถิติการมาเรียนของบุตรหลานได้ทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนหรือสมัครLine@เพื่อรับข้อความจากทางโรงเรียน @pvz2399j

    วารสารข่าวโรงเรียนอุทัย download
คะแนนที (T-score) คืออะไร เมื่อ 2015-02-01 18:22:24 | เปิด 4973 ครั้ง
สร้างเว็บเพจด้วยNotepad เมื่อ 2015-01-21 11:14:36 | เปิด 16120 ครั้ง

    แบบฟอร์ม download

    เอกสารต่างๆ download
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุโรงเรียน เมื่อ 2018-03-21 14:11:38 | เปิด 12 ครั้ง
test-doc-form-ubuntu เมื่อ 2015-03-25 11:24:23 | เปิด 59 ครั้ง
กำหนดการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เมื่อ 2015-02-17 13:13:21 | เปิด 2536 ครั้ง
แบบบันทึกOpen house 58 เมื่อ 2015-02-12 11:12:48 | เปิด 628 ครั้ง
กำหนดการ Open House โรงเรียนอุทัย เมื่อ 2015-02-11 10:27:08 | เปิด 651 ครั้ง

website free tracking

QR code