ผู้ปกครองติดตามสถิติการมาเรียนของบุตรหลานได้ทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนหรือสมัครLine@เพื่อรับข้อความจากทางโรงเรียน @pvz2399j

1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุทัย
วันนี้วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันบริจาคเลือดให้กับ กาชาด เพื่อนำไปใช้การโรงพย..
เปิดอ่าน 5 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยได้ นำระบบ LINE @ มาใช้เพื่อ ให้ความสะดวกกับผู้ปกครองนักเรียนในการ ติดตามข้อมูลข่าวสารท..
เปิดอ่าน 89 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาทางสังคมโดยกำหนดผู้รับผิดชอบตา..
เปิดอ่าน 135 ครั้ง
18 มี.ค.2561 นางวรวสา นิลพัฒน์ ผู้แทนผู้บริหาร นางนุชนาฏ มณีวงษ์ ผู้แทนครู และนางสาวกษมาศ ฟองเพชร..
เปิดอ่าน 213 ครั้ง
..
เปิดอ่าน 125 ครั้ง
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม โรงเรียนอุทัยได้จัดอบรมการติดตั้งโปรแกรม Smart Phone เพื่อใช้ส่งข่าวประชาสัมพ..
เปิดอ่าน 214 ครั้งภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนอุทัย
เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพม. 3 (นนบุรี - อยุธยา)
      e-office สพม.3
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.อยุธยา
เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานครู
      หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้น ม.๓
โดยครูกฤตยา เสริญเชื้อ

เว็บไซต์โรงเรียนมัธยม
      โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
      โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
      โรงเรียนจอมสุรางค์
      โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธ์)
      โรงเรียนบางปะอินราชา นุเคราะห์๑
      โรงเรียนท่าเรือ
      โรงเรียนบางปะหัน
      โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
      โรงเรียนภาชี
      โรงเรียนบางไทร
      โรงเรียนผักไห่ สุทธาประมุข
      โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

    วารสารเอกสารเผยแพร่ หนังสือคำสั่งโรงเรียนอุทัย download
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุโรงเรียน เมื่อ 2018-03-21 14:11:38 | เปิด 12 ครั้ง
test-doc-form-ubuntu เมื่อ 2015-03-25 11:24:23 | เปิด 59 ครั้ง
กำหนดการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เมื่อ 2015-02-17 13:13:21 | เปิด 2536 ครั้ง
แบบบันทึกOpen house 58 เมื่อ 2015-02-12 11:12:48 | เปิด 628 ครั้ง
กำหนดการ Open House โรงเรียนอุทัย เมื่อ 2015-02-11 10:27:08 | เปิด 651 ครั้ง
คะแนนที (T-score) คืออะไร เมื่อ 2015-02-01 18:22:24 | เปิด 4973 ครั้ง
สร้างเว็บเพจด้วยNotepad เมื่อ 2015-01-21 11:14:36 | เปิด 16120 ครั้ง

 

  

ข่าว สพฐ.


 
:.ทองพูล_บัวศรี
:.ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ
สายตรงผู้อำนวยการ

รักษาการ
ตู้รับข้อความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน

  : วารสารโรงเรียน :
  : คะแนนที (T-score) คืออะไร
  : สร้างเว็บเพจด้วยNotepad

: ห้องเรียนออนไลน์ :

QR code