Welcome

    ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุทัย
ไปงานศิลปหัตถกรรม ปี 2561 โรงเรียนอุทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รางวัลเหรียญทองพร้อมกับเป็นตัวแทนระด..
เปิดอ่าน 8 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร.ร.อุทัย 8มกราคม2562..
เปิดอ่าน 10 ครั้ง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรม ประเพณีวันลอยกระทง จัดโดยหมวดสังคม ในงานมีการจัด..
เปิดอ่าน 91 ครั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร..
เปิดอ่าน 124 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยได้รับเกีรติบัตร จาก สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓..
เปิดอ่าน 101 ครั้ง
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุทัยมีความยินดีต้อนรับคณะครูที่มาส่งคุณครู วรากร น่วมถนอม ย้ายมาจากโร..
เปิดอ่าน 120 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนได้เปิดอบรมครูการใช้งานระบบสารสนเทศ ก่อนการเปิดภาคเรียน โดยมีผู้อ..
เปิดอ่าน 78 ครั้ง
กิจกรรม รด.จิตอาสา โรงเรียนอุทัย จว.อย.เตรียมจัดสถานที่รับกฐินทาน ณ วัดพรานนก อ.อุทัย จว.อย. ร่วมกับ..
เปิดอ่าน 87 ครั้ง
ประเมินครูผู้ช่วย..
เปิดอ่าน 59 ครั้ง
งานเกษียณอายุ..
เปิดอ่าน 89 ครั้ง
โครงการศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาญจนบุรี..
เปิดอ่าน 68 ครั้ง
โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ World Class Standard School จังหวัดพิษณุโลก..
เปิดอ่าน 57 ครั้ง
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม คณะครูโรงเรียนอุทัยได้เดินทางศึกษาดูงาน IS โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์..
เปิดอ่าน 48 ครั้ง
วันที่ 12 ตุลาคมโรงเรียนอุทัยได้ทำการประเมินวิทยฐานะครูคศ 3 จำนวน 2 รายมีคณะกรรมการจากภายนอกและภายใน..
เปิดอ่าน 58 ครั้ง
website free tracking

QR code