๑๒ สิงหาคม ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

    ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุทัย
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โรงเรียนได้รับการประเมินจากเขตพื้นที่สพม 3 โดยคณะ ศึกษานิเทศก์ เข้าประเมิ..
เปิดอ่าน 22 ครั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียน อุทัย ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาวโดย มี นายภานุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวย..
เปิดอ่าน 148 ครั้ง
31 กรกฏาคม ทางกรมการปกครองได้จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษามีวิทยากรมาให้ความรู้กับ นักเรียนร..
เปิดอ่าน 110 ครั้ง
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ได้นำคณะครูโรงเรียนอุทัยเ..
เปิดอ่าน 38 ครั้ง
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย เป็นประธานในถวายราชสดุดีเ..
เปิดอ่าน 71 ครั้ง
มีคณะครูและนักเรียนได้เดินทางไปทำความสะอาดศาลาการเปรียญวัดโคกช้างเป็นการจัดการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิ..
เปิดอ่าน 173 ครั้ง
วันที่ 14 มิถุนายน โรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อระลึกถึงพระคุณครู ที่ได้อบรม สั่งสอนให..
เปิดอ่าน 100 ครั้ง
คณะครูและผอโรงเรียนอุทัยได้ร่วมกันแต่งชุดไทยในวันพฤหัสเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดพระนครศรีอยุ..
เปิดอ่าน 101 ครั้ง
วันนี้วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันบริจาคเลือดให้กับ กาชาด เพื่อนำไปใช้การโรงพย..
เปิดอ่าน 104 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยได้ นำระบบ LINE @ มาใช้เพื่อ ให้ความสะดวกกับผู้ปกครองนักเรียนในการ ติดตามข้อมูลข่าวสารท..
เปิดอ่าน 227 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาทางสังคมโดยกำหนดผู้รับผิดชอบตา..
เปิดอ่าน 197 ครั้ง
18 มี.ค.2561 นางวรวสา นิลพัฒน์ ผู้แทนผู้บริหาร นางนุชนาฏ มณีวงษ์ ผู้แทนครู และนางสาวกษมาศ ฟองเพชร..
เปิดอ่าน 309 ครั้ง
..
เปิดอ่าน 157 ครั้ง
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม โรงเรียนอุทัยได้จัดอบรมการติดตั้งโปรแกรม Smart Phone เพื่อใช้ส่งข่าวประชาสัมพ..
เปิดอ่าน 251 ครั้ง
รองผู้อำนวยการผาสุขได้พาคณะคุณครูร่วมงานอุ่นไอรักในวันที่..
เปิดอ่าน 164 ครั้ง
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการจัดทำSAR พร้อมการอบรมการใช้Google เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและความพร้อ..
เปิดอ่าน 259 ครั้ง
งานสารสนเทศโรงเรียนอุทัยได้ทำแอพพลิเคชั่น Android เพื่อใช้ในการติดตาม นักเรียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ..
เปิดอ่าน 196 ครั้ง
วันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงเรียนอุทัยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษ..
เปิดอ่าน 123 ครั้ง
ปฎิทินปิด-เปิดภาคเรียน..
เปิดอ่าน 139 ครั้ง
นักเรียนมาสอบ O-Net..
เปิดอ่าน 123 ครั้ง
กิจกรรมอวยพรวันเกิดทุกรอบเดือนของการประชุมจะมีการแสดงความยินดีเนื่องในวันเกิดโดยทางและกิจกรรมจัดทำขอ..
เปิดอ่าน 135 ครั้ง
เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561..
เปิดอ่าน 325 ครั้ง
วันครูประจำปี 2561..
เปิดอ่าน 154 ครั้ง
เชิญร่วมงานอุทัยสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐..
เปิดอ่าน 308 ครั้ง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้อ..
เปิดอ่าน 437 ครั้ง
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐..
เปิดอ่าน 341 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐..
เปิดอ่าน 347 ครั้ง
มอบรางวัลชนะเลิศเทควันโดระดับจังหวัด..
เปิดอ่าน 380 ครั้ง
อบรมการใช้ระบบ..
เปิดอ่าน 384 ครั้ง
สุดยอดเด็กเก่งประจำปี2560..
เปิดอ่าน 509 ครั้ง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ความเป็นมาและความสำคัญ สืบเนื่..
เปิดอ่าน 270 ครั้ง
งานOpen House โรงเรียนอุทัย วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำน..
เปิดอ่าน 570 ครั้ง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อการศึกษาในงานมีงานนิทรรศการเชิงวิชากา..
เปิดอ่าน 497 ครั้ง
"เปิดบ้านการเรียนรู้สู่โรงเรียนอุทัย" วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Open House 2558..
เปิดอ่าน 1200 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ คณะครูผู้บริหารได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในช่วงเช้ามี..
เปิดอ่าน 1380 ครั้ง
วันนี้ทางคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุทัยได้เดินทางสวัสดีปีใหม่หน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดพระนครศร..
เปิดอ่าน 1425 ครั้ง
30 ธันวาคม2558 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วงเช้าและมีกิจกรรมแจกของขวัญให้นักเรียนที่หอประชุม..
เปิดอ่าน 1316 ครั้ง
๒๕ ธันวาคม ๕๘ โรงเรียนอุทัยได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาจังหวัดพระจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยเข้าร่วมจัดขบวนพาเหร..
เปิดอ่าน 2530 ครั้ง
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะครูโรงเรียนอุทัยได้เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนในวัน “วันพ่อแห่ง..
เปิดอ่าน 1294 ครั้ง
คณะครูอาจารย์และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรในหลวงครบวาระ ๘๘ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕..
เปิดอ่าน 856 ครั้ง
กิจกรรม Big. Cleaning day ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 88 ..
เปิดอ่าน 753 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงในงานมีการแข่งขันทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ มีการประกวดน..
เปิดอ่าน 895 ครั้ง
กิจกรรม English Camp 58 หมวดภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมให้กับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอุทัยท..
เปิดอ่าน 673 ครั้ง
เมื่อวันที่14กันยายนโรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามรอยเท้าพระเจ้าตาก..
เปิดอ่าน 825 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๕๘ โรงเรียนอุทัยเป็นสนามทดสอบ Pre-Admission 58 โดยจะสอบสองวันคือ ๔-๖ กันยายน น..
เปิดอ่าน 923 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้นโดยมีนายสุบิน..
เปิดอ่าน 910 ครั้ง
วันที่ 26 สิงหาคม 58 โรงเรียนอุทัยได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 50 ทุนจา..
เปิดอ่าน 860 ครั้ง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอุทัยได้จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยมีคณะผู้ร่วมทอดผ้าป่าในคร..
เปิดอ่าน 777 ครั้ง
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทางโรงเรียนอุทัยได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ..
เปิดอ่าน 813 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ในช่วงบ่ายทางโรงเรียนได้จัดเทียนจำนวน ๕ ต้นเพื่อนำถวายให้กับวัดใกล้เคียง..
เปิดอ่าน 557 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ทางโรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมเลิกเหล้าเข้าพรรษาในช่วงเช้าโดยนิมนต์พระบรรยายสอ..
เปิดอ่าน 950 ครั้ง
เพื่อรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทางโรง..
เปิดอ่าน 754 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๕๘ โรงเรียนได้จัดงานแข่งขันกีฬาฟุตซอลต่อต้านยาเสพติดและได้รับเกียรติจากคณะดาร..
เปิดอ่าน 1186 ครั้ง
วันที่ ๒,๓,๔ กรกฎาคม โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าค่ายธรรมะโดยในปีนี้ได้ใช้สถานที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธา..
เปิดอ่าน 897 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยจัดกิจกรรมสวนสนาม ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี..
เปิดอ่าน 832 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลกำหนดนโยบายให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่..
เปิดอ่าน 1372 ครั้ง
25 มิถุนายน โรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมไหว้ครูในช่วงเช้านิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์เป็นศิริมงคลให้กับคร..
เปิดอ่าน 1380 ครั้ง
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โรงเรียนได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ลง..
เปิดอ่าน 1022 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยกำหนดจัดกิจกรรมอบรมคณะครูและบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียนในวันที่ 15-23 มิถุนาคม นี้ ณ ห้อง..
เปิดอ่าน 751 ครั้ง
ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 20-24 มีนาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชกา..
เปิดอ่าน 864 ครั้ง
วันที่ 3 มีนาคม 58 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยได้มอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เป็นยอด..
เปิดอ่าน 1347 ครั้ง
ประกาศสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 1-6 โรงเรียนอุทั..
เปิดอ่าน 649 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยได้ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันระดับจังหวัดได้รับเหรียญรวมทั้งสิ้น 35 เหรียญถ่ายรูปเป็นที่..
เปิดอ่าน 1081 ครั้ง
20 ก.พ. 58 มีกิจกรรมโครงการเครือข่ายผู้ผ่านการบำบัด ใครติดยาเสพติดยกมือขึ้น ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ..
เปิดอ่าน 1260 ครั้ง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนได้จัดงาน Open House 58 ขึ้นได้เรียนเชิญท่านนายอำเภออุทัยมาเป็นประ..
เปิดอ่าน 854 ครั้ง
18 ก.พ. 58 โรงเรียนได้นำนักเรียนส่วนหนึ่งไปร่วมเดินขบวนพาเหรดในงานกีฬาจังหวัดระดับมัธยมศึกษา สพม.3 โ..
เปิดอ่าน 2274 ครั้ง
เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ 2558 โรงเรียนอุทัยได้นำคณะนักเรียนระดับชั้น ม.1 เข้าค่ายลูกเสือโดยจัดกิจ..
เปิดอ่าน 1132 ครั้ง
วันที่ 13 ก.พ. 58 คณะครูอาจารย์โรงเรียนอุทัยได้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับน้องชลพงษ์ ทองอุดม ที..
เปิดอ่าน 1286 ครั้ง
เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายพร้อม บุญปกครอง นักเรียนโรงเรียนอุทัยได้รับรางวัลที่ 1 เกีตร..
เปิดอ่าน 1610 ครั้ง
ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนเขตพื้นที่บริการและใกล้เคียงเข้าร่วมงานเปิดบ้านสู่การศึกษาต่อโรงเรีย..
เปิดอ่าน 974 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนอุทัยได้เข้าร่วมโครงการStoryboard หรือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างภาพยนต..
เปิดอ่าน 1394 ครั้ง
วันนี้ สอบO-NET ม.3 วันสุดท้ายโรงเรียนได้รับเกียรติจากนายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์ รองฯเขต3และ ดร.กิตติ..
เปิดอ่าน 1361 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.เขต 3 ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โร..
เปิดอ่าน 1203 ครั้ง
วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมติว O-NET วันสุดท้ายที่หอประชุมโดยมีผู้อำนวยการสุบิน อ้อสุวรรณ ได้กล่า..
เปิดอ่าน 705 ครั้ง
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ครูโรงเรียนอุทัยได้รับคัดเลือกรับรางวัล ครูแสนดี มีความตั้งใจปฏิบัติงาน แ..
เปิดอ่าน 753 ครั้ง
โครงการกิจกรรมติวเข้มO-NET ได้ติวผ่านมาแล้วสองวันตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 58 และจะติวเข้มไปถึง 29 ม.ค. ..
เปิดอ่าน 861 ครั้ง
โครงการกิจกรรมส่งเสริมรักความสะอาดเช้านี้ 21 ม.ค. 58 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยได้ให้เกียรติส่งมอบธงสี..
เปิดอ่าน 976 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมติวเข้มเตรียมความพร้อมสอบ O-NET โดยวิทยากรภายนอกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก..
เปิดอ่าน 849 ครั้ง
ในวันที่ 30 ธันวามคม 2557 โรงเรียนได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้าจากนั้นได้จัดกิจ..
เปิดอ่าน 695 ครั้ง
วันนี้ ผอ. สอน ไวยวิญญา เป็นประทานประชุมวางแผนจัดงานโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษามาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพ..
เปิดอ่าน 661 ครั้ง
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอุทัยได้ทำพิธีถวายพระพรเนื่องวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ..
เปิดอ่าน 665 ครั้ง
วันที่ 5กันยายน57 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา2557 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการกีฬาของ..
เปิดอ่าน 876 ครั้ง
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ทางโรงเรียนอุทัยได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขึ้นโดยมีการจัดนิทรรศก..
เปิดอ่าน 702 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยได้จัดพิธีถวายพระพรเนื่องวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12..
เปิดอ่าน 758 ครั้ง
วันที่ 8 สิงหาคาม 2557 โรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนในช่วงเข้า โดยมีการแต่งกายชุดประจำชาติต่า..
เปิดอ่าน 855 ครั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2557 โรงเรียนได้จัดการอบรมกฏหมายทั่วไปให้กับนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่จากอัยการจังหวัดพ..
เปิดอ่าน 694 ครั้ง
โรงเรียนได้รับการประเมินภายในเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 โดยมี ผอ.โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นประธานใน..
เปิดอ่าน 708 ครั้ง
เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนอุทัยได้ดำเนินการจัดเทียนจำนำพรรษาขึ้นและได้นำถวายให้กับวัดใกล้เ..
เปิดอ่าน 1087 ครั้ง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ครูสรายุทธ์ ได้ปรับปรุงตราสัญลักษณ์โรงเรียนใหม่เพื่อ นำมาเผยแพร่และมาปร..
เปิดอ่าน 1637 ครั้ง
นักเรียนมัธยมปลายเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ณ วัดสีกุก ต.น้ำเต้า อ. บางบาล. จ. พระนครศรีอยุธยา. มีจำนวนนักเ..
เปิดอ่าน 735 ครั้ง
โครงการอบรมธรรมะ โรงเรียนในฝัน..
เปิดอ่าน 901 ครั้ง
website free tracking

QR code