นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานการศึกษา

IDE coding
Welcome uthaischool   Thursday [ 25 April 2019 ]   # Student Come to study and Missed class 0   @
ข้อมูลครูบุคลากรโรงเรียนอุทัย
กลุ่มสาระภาษาไทย
นาง???? ????????? หัวหน้าหมวด
วิทยฐานะ/ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม กลุ่มสาระภาษาไทย
การศึกษาจบจาก ??????????????????????????????
วิชาเอก ??????????
งาน ???????????????, ????????
นาง????? ?????
วิทยฐานะ/ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
กลุ่ม กลุ่มสาระภาษาไทย
การศึกษาจบจาก ??????????????????????? ???.
วิชาเอก ???????
งาน ????????
นางสาว???????? ??????
วิทยฐานะ/ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่ม กลุ่มสาระภาษาไทย
การศึกษาจบจาก ????????????????????????
วิชาเอก ???????
งาน ???????????????

ระบบสารสนเทศ
เว็บการศึกษา


CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAIStatistics
Today
178
Yesterday
85
This Month
2,089
Last Month
1,999
This Year
11,171
Last Year
12,734

QR code


โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
11 หมู่ที่ 1 ต.อุทัย อ.อุทัยพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์: 035-356508 fax: 035-356241