นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานการศึกษา

IDE coding
Welcome uthaischool   Monday [ 24 June 2019 ]   # Student Come to study 0 and Missed class 1   @
ข้อมูลครูบุคลากรโรงเรียนอุทัย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
นางสาว?????????? ?????? หัวหน้าหมวด
วิทยฐานะ/ตำแหน่ง ครู
กลุ่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษา
การศึกษาจบจาก ??????????????????
วิชาเอก ?????????
งาน ?????????????????????????????????????????
นาง????????? ???????
วิทยฐานะ/ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษา
การศึกษาจบจาก ??????????????????????????
วิชาเอก ?????????
งาน ????????????????
นาง????? ???????
วิทยฐานะ/ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษา
การศึกษาจบจาก ????????????????????
วิชาเอก ?????????
งาน ?????????
นาง?????? ??????
วิทยฐานะ/ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
กลุ่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษา
การศึกษาจบจาก ???????????????? ?????????????????????????
วิชาเอก ??????????????? ???????????????? ????????????????????
งาน ??????????????????? ????????? ????????

ระบบสารสนเทศ
เว็บการศึกษา


CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAIStatistics
Today
164
Yesterday
190
This Month
3,600
Last Month
5,355
This Year
21,075
Last Year
12,734

QR code


โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
11 หมู่ที่ 1 ต.อุทัย อ.อุทัยพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์: 035-356508 fax: 035-356241