นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานการศึกษา

IDE coding
Welcome uthaischool   Monday [ 24 June 2019 ]   # Student Come to study 0 and Missed class 1   @
แบบสรุปข้อมูลบุคลากรโรงเรียนอุทัย
กลุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครู ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รวม
ฝ่ายบริหาร 2 2
กลุ่มสาระภาษาไทย 1 1 1 3
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 1 1
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 1 2 3
กลุ่มสาระสังคมศึกษา 2 1 1 4
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 2 2
กลุ่มสาระศิลปะ 1 1 2
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 1 1 7
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1 2 3
รวม 12 5 2 8 0 0 0 27

ระบบสารสนเทศ
เว็บการศึกษา


CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAIStatistics
Today
172
Yesterday
190
This Month
3,600
Last Month
5,355
This Year
21,075
Last Year
12,734

QR code


โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
11 หมู่ที่ 1 ต.อุทัย อ.อุทัยพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์: 035-356508 fax: 035-356241